Případové studie

  1. American Airlines
  2. Amazon.com
  3. Babson College
  4. Bell Atlantic
  5. Boeing
  6. Dell Computer
  7. Dow Jones
  8. Hertz
  9. iPrint

Zdroj: MIROVSKÝ, J. PŘÍPADOVÉ STUDIE [online]. 2009 [cit. 2010-01-10]. PŘÍPADOVÉ STUDIE. Dostupné z WWW: <http://mirovsky.com/text%5CCStudies_JAM.doc>.
Poużito a upraveno se souhlasem autora.

Další případové studie