Slovníček

.NET
Microsoft® .NET je sada nejmodernějších softwarových technologií a nástrojů, jejichž cílem je propojení světa informací, lidí, systémů a zařízení.
3D-secure
Platby kartami jsou dnes již naprosto bezpečné. Velká část platebních bran dnes používá bezpečnostní systém 3D-secure, který zajišťuje bezpečnost tím, že údaje o své kartě nakupující neposkytuje obchodníkovi, ale přímo bance.
ASP - programovací technologie
ASP (Active Server Pages) jsou oblíbenou a stabilní technologií společnosti Microsoft. Jedná se o technologii, která umožňuje tvorbu internetových aplikací, které na základě dat uložených v databázi a s využitím některého ze skriptovacích jazyků dokáží vytvářet tzv. dynamické…
ASP - služba
Termínem ASP (Application Service Providing) je poskytování aplikačních služeb (software) prostřednictvím internetu. Jedná se o jednu z forem outsourcingu.
ASP.NET - technologie
Technologie Microsoft ASP.NET není jen další generací prostředí ASP (Active Server Pages). Poskytuje zcela nový model programování pro vytváření síťových aplikací používajících výhod sítě Internet.
Axapta - systém určený k plánování a řízení firemních zdrojů (ERP) a e-business
Axapta (přesný název Microsoft Dynamics AX) je systém určený k plánování a řízení firemních zdrojů (ERP) a e-business. Axapta je systém, který je nainstalován pro potřeby výuky na Ekonomické fakultě Jihočeské university.
B2B
B2B (Business-to-Business) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2B jsou označována softwarová řešení (internetové obchody), která jsou určena pro obchodování mezi obchodními partnery, kdy dodavatel prodává svým obchodním partnerům (dealerům, velkoodběratelům) za speciálních…
B2C
B2C (Business-to-Customers) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2C jsou označována softwarová řešení (internetové obchody), která jsou určena pro prodej koncovým spotřebitelům (fyzické osoby, domácnosti apod.).
B2G
B2G (Business-to-Government) je termínem z oblasti e-commerce. Umožňuje podnikům obchodovat se státní správou. Obvykle se využívá aplikací (elektronické tržiště), které umožňují podnikům nabízet své produkty státní správě. Organizace veřejného sektoru (ministerstva, finanční úřady, orgány místní…
B2R
Termín B2R vyjadřuje obchodní vztahy mezi podnikem a jeho vlastními obchodními zástupci. Využíváno je e-shopů nebo extranetových aplikací.
Banner
Banner je grafický reklamní formát, který je hojně využíván na internetu.
BIN
Buy It Now - Ke koupi za pevně stanovenou cenu (aukce se tak ukončí)
Blog
Blog poměrně nová, velmi oblíbená forma webů v časopiseckém stylu, kdy web tvoří obvykle jedna osoba (autor blogu) a články jsou řazeny chronologicky od nejnovějších po starší.
C2C
Zkratkou C2C (Consumer To Consumer) jsou označovány internetové aplikace typu bazar, aukce (aukční systémy)nebo elektronická tržiště pro výměnný obchod.
Click-rate
Poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamního prvku - vypovídá o účinnosti dané reklamy.
CMS
CMS (Content Management System) je softwarová aplikace pro správu a publikování informací na internetu, intranetu, či extranetu. CMS systémy jsou vhodné pro firemní weby, firemní prezentace, prezentace výrobků a služeb, internetové časopisy, portály ap.
CRM
CRM (Customer Relationship Management) je poměrně široký termín, který pokrývá koncepty užívané organizacemi k udržení jejich vztahu se zákazníky, včetně sběru, ukládání, využívání a analýzy dat.
Data Mining - dolování dat
Data mining představuje proces shromažďování a vyhodnocování dat. Je pojmem z oblasti Business Inteligence.
Data warehouse
Data warehouse je hlavní "skladiště" historických dat organizace. Dá se řící, že se jedná o firemní paměť. Uložená data mají hodnotu pro další zpracování, vyhodnocování a analýzy.
Datová komunikace
Pojmem datová komunikace se označuje proces výměny dat mezi různými softwarovými systémy (aplikacemi). V ideálním stavu probíhá datová komunikace plně automatizovaně a zabezpečeně, aby bylo zabráněno neoprávněným přístupům k datům.
DMS
Pojmem DMS se vynačují CMS systémy, které jsou určeny pro správu dokumentů organizace, ať už se jedná o využití v centrále nebo na pobočkách.
Dynamické webové stránky
Základem je programovací technologie, program a data uložená v databázi. Program umístěný na internetovém serveru, pak na základě požadavku na zobrazení konkrétní stránky webovou stránku dynamicky sestavuje a odesílá do prohlížeče.
E-business
E-business (e-byznys) představuje elektronické podnikání. Elektronické podnikání využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy.
ECM
ECM (Enterprise Content Management) je zkratka zpřesňující určení CMS systému (publikační neboli redakční systém pro tvorbu dynamických webů). Zkratka CMS není stoprocentně výstižná. Z tohoto důvodu se začalo využívat zkratek, které blíže specifikují zaměření konkrétního CMS.
E-comymerce
E-commerce (eCommerce, ecommerce) postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, marketing a servisování produktů prostřednictvím elektronických systémů, zejména pak internetu.
EDI
EDI (Electronic Data Interchange) je sada standardů pro strukturování informací s cílem výměny dat mezi firmami, institucemi a jinými entitami.
EDIFACT
EDIFACT jako obecná mezinárodní norma pro EDI je současně normou multioborovou a logicky zastřešuje řadu uživatelsky orientovaných podmnožin, tzv. aplikačních norem pro jednotlivá odvětví.
Elektronická komerce
Elektronická komerce dnes zahrnuje nejen nakupování na internetu a prodej na internetu, ale například také elektronické online platby, e-marketing, SEO, SEM, elektronické výměny dat, automatické sběry a vyhodnocování dat ap.
Elektronická peněženka
Bezhotovostní platební styk se začal již před lety úspěšně prosazovat i v České republice. Nikoho dnes nepřekvapí zákazník, který v e-shopu platí platební kartou, ať už kreditní nebo debetní. Existují samozřejmě i další způsoby bezhotovostních úhrad (převodní příkazy, platby e-bankou ap.). Obrovský…
Elektronická tržiště
Elektronická tržiště (e-marketplace) jsou aplikace spadající do oblasti e-commerce. V prostředí Internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí.
Elektronické aukce
Jedná se o aukce přenesené do prostředí internetu. Aukcí využívají jak soukromé osoby a koncoví spotřebitelé (C2C), tak firmy a instituce (B2B elektronická tržiště založená na aukčním principu).
Elektronické online platby - definice
Elektronické online platby patří k oblíbeným metodám úhrady zboží nebo služeb na internetu. Zákazník jednoduše zaplatí prostřednictvím kreditní karty nebo s pomocí tzv. platebních procesorů.
Elektronický obchod
Elektronické obchody jsou základním předpokladem obchodování na internetu a elektronické nakupování či prodej by bez nich nebyl možný. Obecně převažuje trend propojení elektronického obchodu na účetní a skladový systém.
E-marketing
E-marketing (internetový marketing, online marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.
E-marketplace
V e-marketplace se vytváří virtuální obchodní komunita s vysoce optimalizovanými řídícími a obchodními procesy. Členem komunity se firma nebo instituce obvykle stává až po registraci a platné autorizaci ze strany provozovatele tržiště.
E-obchody
E-obchod je alternativním názvem pro internetový obchod, shop, webshop, e-shop, či elektronický obchod.
E-procurement
E-procurement (elektronická tržiště, e-tržiště, elektronické aukce, e-aukce) je oblastí elektronické komerce. Účastníci systémů získávají schopnost kontrolovat své nákupy, snižovat nákupní ceny, zlepšovat výrobní cykly, získávat nové odběratele a zbavovat se nadnormativních zásob.
E-shop
E-shop je alternativním názvem pro shop, internetový obchod, online-shop, e-obchod, on-line obchod, či elektronický obchod.
Extranet
Extranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající aplikací vystavěných na internetových protokolech, síťové konektivity a telekomunikačních systémů, určenou k zabezpečenému poskytování informací vlastním zaměstnancům, dodavatelům, prodejcům, partnerům a zákazníkům.
FAQ
A list of frequently asked questions with answers - Seznam často kladených otázek a odpovědí na ně.
Flash
Technologie určená k tvorbě a přehrávání animací obsahujících jak video, tak audio na webu.
Google analytics
Jedny z nejdokonalejších, volně dostupných statistik na světě. Jsou dostupné v češtině.
Hosting
Hosting (poskytování hostingu) je služba označující pronajímání webového serveru nebo jeho části (velikost diskového prostoru), za účelem umístění webové aplikace a zajištění její dostupnosti z prostředí internetu.
HTML
HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, který vznikl v souvislosti s rozvojem využití webů. Je založen na principu označování (mark-up) částí textu pomocí předem známé množiny značek, kterým se také říká tagy.
Imprese
Jedno zobrazení banneru.
Internetová reklama
Internetová reklama zahrnuje širokou škálu reklamních nástrojů a postupů. Vždy by měla korespondovat s "klasickou" reklamou, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.
Internetové aplikace
Podstatným znakem je, že uživatelé k těmto aplikacím přistupují prostřednictvím internetu. Dalším důležitým rysem je využití tzv. tenkého klienta, což je internetový prohlížeč.
Internetové aukce
Využití internetu jako média zpřístupnilo principy aukcí obrovské komunitě lidí. Nejznámější internetovou aukcí na světě je eBay. Rovněž komerčním podnikům a institucím účast v aukcích dokáže přinést řadu výhod viz elektronické aukce nebo e-procurement.
Internetové prezentace
Internetové prezentace slouží k propagaci firmy, instituce, produktů nebo služeb na internetu. Při tvorbě internetových prezentací je využíváno textů, obrázků, tabulek, flash animací ap.
Internetové prodejny
Za prudkým rozvojem prodeje zboží a služeb na internetu stojí rozmach dostupnosti internetu, rostoucí důvěra zákazníků, obvykle nižší ceny oproti kamenným prodejnám (internetoví obchodníci mají nižší provozní režie) a v neposlední řadě sofistikované nástroje pro prodej na internetu.
Internetový marketing
Internetový marketing zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.
Internetový obchod
Téměř veškeré internetové obchody dnes běží na tzv. dynamických aplikacích, které jsou vystavěny nad databázemi zboží a zákazníků. Kvalita nabízených obchodů se velmi liší a jsou nabízeny systémy od jednoduchých krabicových až po internetové obchody přizpůsobené na míru zákazníkovi a dodávané…
Intranet
Intranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající internetových protokolů. Často je tímto termínem označován soubor vnitrofiremních webových stránek běžících na aplikaci zvané redakční nebo publikační systém.
ISP
Internet Service Provider - a company that gives you access to the Internet - Poskytovatel internetových služeb - společnost, která Vám umožňuje přístup k internetu.
Konsignační sklad
Konsignační sklad je fyzický sklad materiálu, polotovarů nebo dokončených výrobků. Na rozdíl od běžného skladu se formálně liší tím, že obsah skladu - zboží uskladněné v konsignačním skladu, je ve vlastnictví dodavatele. Odběratel je obvykle na základě smlouvy povinen skladovat konsignační zboží odděleně…
Konverzní poměr internetových obchodů
Konverzní poměr je zaklínadlem e-commerce a potkáváte se s ním v téměř každém článku o obchodování na internetu. Co to tedy je? Konverzní poměr je procentuální vyjádření úspěchu při "přetavování" prosté návštěvnosti v tzv. konverzi, tedy cíl. Máte návštěvnost 1000 návštěvníků každý den? Skvělé, ale kolik z těch 1000 lidí jsou skutečnými zákazníky? Konverzní poměr = počet zákazníků / počet návštěvníků. Pokud z 1000 návštěv „udělám“ 10 obchodů (zákazníků) mám konverzní poměr 1%. Konverzní poměr je v internetovém marketingu přesně měřitelná veličina.
Linkbuilding
Budování zpětných odkazů. Link building je jednou z nejdůležitějších součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO). Dostatek kvalitních zpětných odkazů zaručí zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Jedná se v podstatě o webovou obdobu public relations. Metody: registrace do katalogů, výměna odkazů, nákup placených zpětných odkazů, nepřímý link building.
Logistika
Pojem logistika je odvozen od řeckého slova Logos, což znamená řád, pořádek, princip, systém. Zjednodušeně lze říci, že logistika je nauka, ve které jde v principu o to, aby byly správné věci a ve správný čas na správném místě, a to vše při zachování minimálních nákladů.
Míra prokliku (CTR)
Poměr počtu prokliků k počtu zobrazení reklamního prvku - vypovídá o účinnosti dané reklamy.
Nakupování na internetu
Nakupování na internetu je proces, při kterém dochází k nakupování tzv. elektronickou formou a jsou zde také hojně využívány online platební metody.
Obchodní dům
Obchodní domy jsou speciálním typem internetových obchodů. Na rozdíl od vertikálních obchodů s jedním typem komodity nebo velmi příbuznými komoditami zboží, nabízejí jiný &„horizontální pohled, či přístup” a nabízejí širokou škálu, často i nesouvisejících komodit organizovaných do takzvaných pater.
Obchodování na internetu
Za prudkým rozvojem obchodování na internetu stojí rozmach dostupnosti internetu, rostoucí důvěra zákazníků, obvykle nižší ceny oproti kamenným prodejnám a v neposlední řadě sofistikované nástroje pro obchodování na internetu, jakým je například systém ShopCentrik.
OLAP
OLAP (On Line Analytical Processing) je přístup, který zajišťuje rychlé odpovědi na analytické otázky, které jsou multirozměrné ve své podstatě. OLAP je část širšího pojmu s názvem Business Inteligence.
Online marketing
On-line marketing (internetový marketing, e-marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s „klasickým” marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.
On-line obchody (online)
On-line obchod je alternativním názvem pro internetový obchod, shop, e-shop, webshop, e-obchod, či elektronický obchod.
Online platební metody
Zákazník jednoduše zaplatí prostřednictvím kreditní karty nebo s pomocí tzv. platebních procesorů, kterým je například PayPal. Výhoda spočívá v jednoduchosti realizace platby.
Outsourcing IT řešení
Outsourcing vznikl spojením dvou anglických slov Out (ven, venku, z domu) a Source (zdroj). Obecně se jím označuje zajištění určité činnosti či služby, kterou firma potřebuje, externí společností.
PageRank
PageRank je hodnota (číslo), kterou vyhledávač google přiřadí ke každé internetové stránce. Vyjadřuje se tím důvěryhodnost a kvalita internetové stránky.
PayPal
Platební procesory, jako například PayPal, Google Checkout nebo Click2Pay umožňují přijímání elektronických online plateb.
PaySec
PaySec je formou elektronické peněženky a prostředkem pro rychlou, levnou a bezpečnou platbu na internetu. Je univerzální alternativou ke všem užívaným platebním možnostem (karty, PR SMS, dobírka ap.).
Platby kreditními kartami
Platby kreditními (debetními) kartami na Internetu v současné době patří k moderním a bezpečným metodám a nabývají stále většího významu.
Portál
Termínem portál jsou označovány webové stránky, které zveřejňují velké množství často různorodých informací z mnoha oblastí (portál) nebo z jedné konkrétní oblasti, či oblastí velmi příbuzných (vortál). Uživateli jsou portály často vnímány jako vstupní bod do internetu.
PPC
Zkratka PPC (Pay Per Click - platba za proklik) znamená, že inzerent platí za reklamu až tehdy, kdy dojde k prokliknutí a odchodu návštěvnka na jeho web či e-shop.
Prodej na internetu
Za prudkým rozvojem prodeje zboží a služeb na internetu stojí rozmach dostupnosti internetu, rostoucí důvěra zákazníků, obvykle nižší ceny oproti kamenným prodejnám a v neposlední řadě sofistikované nástroje pro prodej na internetu, jakým je například systém ShopCentrik.
Publikační systém
Publikační systém (redakční systém CMS, ECM, WCM, DMS) je softwarová aplikace pro správu a publikování informací na internetu, intranetu, či extranetu.
Redakční systém
Redakční systém (publikační systém, CMS, ECM, WCM, DMS) je softwarová aplikace pro správu a publikování informací na internetu, intranetu, či extranetu.
RSS kanály a RSS čtečky
RSS je univerzální platforma pro výměnu a šíření dat (obsahu) pro webové stránky.
SEM - marketing založený na vyhledávačích
SEM je množina marketingových metod s cílem zvýšit viditelnost webových stránek (firemní stránky, internetový obchod) ve výsledcích vyhledávání, které poskytují vyhledávače typu Google, Seznam ap.
SEO - optimalizace pro vyhledávače
SEO (Search engine optimization) je podmnožinou SEM (Search Engine Marketing). Cílem SEO je zvýšení počtu a kvality návštěvníků webu nebo e-shopu dosažením co nejlepších pozic v přirozených (organických) výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích.
Shop
Shop je stále častěji užívaným a nejkratším názvem pro e-shop, e-obchod, on-line obchod, on-line shop, internetový obchod, či elektronický obchod.
Statické webové stránky
Představují soubor jednotlivých a pomocí odkazů vzájemně propojených webových stránek (HTML stránky).
TecDoc (Tec Doc) - databáze náhradních dílů pro automobilový průmysl
Firma TecDoc Informations System GmbH byla založena v roce 1994 společnostmi s cílem stát se vedoucím dodavatelem informací v oblasti náhradních dílů na Evropském trhu. posláním TecDoc je tedy standardizace, sběr i distribuce dat a rovněž také vývoj nezbytných technologií. TecDoc je příkladem podnikového tržiště.
Tvorba e-shopů
Na trhu existuje řada aplikací určených pro provozování e-shopů. Na jednom pólu stojí levné krabicové e-shopy, na opačném pólu pak stojí aplikace e-shopů, které jsou zákazníkovi ohýbány na míru a jsou dodávány na klíč.
Tvorba internetových obchodů
Na trhu existuje řada aplikací určených pro provozování internetových obchodů. Na jednom pólu stojí levná krabicová řešení, na opačném pólu pak stojí aplikace internetových obchodů, které jsou zákazníkovi ohýbány na míru a jsou dodávány na klíč.
URL
Uniform Resource Locator - the address that identifies a Web site (such as www.ebay.com) - adresa webstránky (např www.ebay.com)
VHTF
Very hard to find - Velice těžko k získání (zkratka používaná v aukcích).
Virální marketing
Principem virálního marketingu je spoléhání na samovolné šíření informace mezi lidmi. Podstatou je správná forma a umístění sdělení, které samo o sobě musí být tak atraktivní, že je lidé, popř. komunity začnou samy o sobě a dobrovolně šířit.
Virální reklama
Virální reklama označuje stejný pojem jako virální marketing. Doporučujeme navštívit článek Virální marketing, který podstatu virálního marketingu osvětluje.
Virtuální obchod
Virtuální obchod je alternativním názvem pro internetový obchod, shop, e-shop, e-obchod, on-line obchod, či elektronický obchod.
Vortál
Vortál (vertikální portál) je obdobou portálu, avšak poskytuje informace z jednoho oboru, či oborů výrazně příbuzných hlavnímu nosnému tématu. Typickými vortály jsou například Digitálně.cz (digitální technika) nebo Svět-Bydlení.cz (bydlení, architektura, hypotéky).
Výměna dat a softwarové systémy
Výměna dat mezi softwarovými systémy souvisí s pojmem datová komunikace. Pojmem datová komunikace se označuje proces výměny dat mezi různými softwarovými systémy.
WCM
Pojmem WCM se vynačují CMS systémy, které jsou vystavěny téměř výhradně na webových technologiích. Typickým představitelem je publikační systém MediaCentrik od NetDirectu, který je vystavěn na nejmodernější technologii .NET.
Web shop (webshop)
Web shop (webshop) obchod je alternativním názvem pro internetový obchod, e-shop, e-obchod, on-line obchod, či elektronický obchod.
Webhosting
Webhosting je služba označující pronajímání webového serveru nebo jeho části (velikost diskového prostoru), za účelem umístění webové aplikace a zajištění její dostupnosti z prostředí internetu.
Weblog
Weblog je vlastně jakýsi diář autora, který je ochotný své názory zveřejňovat. Součástí je často diskusní fórum, ve kterém se mohou návštěvníci vyjadřovat k předloženým tématům. Typický weblog kombinuje texty, obrázky a odkazy na jíné weblogy a webové stránky.
Webová analytika - Analýza webu
Pojem „webová analytika“ označuje měření provozu webových stránek a vyhodnocování statistik, které takovým měřením získáte, a slouží ke zlepšování efektivity webu či e-shopu.
Webové aplikace
Webové aplikace jsou softwarové aplikace určené pro prostředí internetu. Zásadně se liší od aplikací typu klient/sever tím, že běží na serverech umístěných na internetu a použitím tzv. tenkého klienta.
Webové prezentace
Webové prezentace slouží k propagaci firmy, instituce, produktů nebo služeb na internetu. Webové prezentace obvykle běží na software zvaném publikační nebo také redakční systém.
Webové stránky
Hovoří-li dnes někdo o webových nebo www stránkách, má na mysli nějakou konkrétní webovou adresu na které se nachází například firemní prezentace, informační portál, stránky zájmových sdružení ap.
WWW stránky
Hovoří-li dnes někdo o www nebo webových stránkách, má na mysli nějakou konkrétní webovou adresu na které se nachází například firemní prezentace, informační portál, stránky zájmových sdružení ap.
XHTML
Původně byly téměř veškeré webové stránky formátovány prostřednictvím HTML značek. Pokračování HTML je založeno na bázi jazyka XML, kde je definována jako jedna z množin značek (DTD) i množina značek odpovídající poslední verzi HTML 4. Tento jazyk se nazývá XHTML (Extensible HTML).
XML
XML (Extensible Markup Language) je značkovací jazyk definovaný doporučením W3C. Primárním posláním XML je usnadnění sdílení dat napříč různorodými systémy. XML je otevřený standard.