Tyto stránky jsou zaměřeny na podporu předmětu Podnikání a obchodování na internetu. Cílem stránek je vytvoření prostředí a podmínek, které se budou podobat reálnému prostředí internetovému obchodu. Pro studenty je vytvořeno takové prostředí, aby si mohli vyzkoušet různé postupy používané v oblasti elektronického obchodu od návrhu až k realizaci, aby si mohli vyzkoušet různé postupy a pohledy z hlediska zákazníka a provozovatele elektronického obchodu. Cílem je, aby studenti získali správnou a praktickou představu, jak elektronický obchod funguje.